İneklerde Geç Dönem Abortusun Erken Teşhisinde, Erken Bir Belirteç Olarak İskemi Modifiye Albumin

Yokuş, B. Ercan, N., Fidancı, U.R., Gün, M.C. (2016):
İneklerde Geç Dönem Abortusun Erken Teşhisinde, Erken Bir Belirteç Olarak İskemi Modifiye Albumin.
Ischemia Modified Albumin as a Early Biomarker for the Diagnosis of Late Stages Abortus in Cows (Abstract).
8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Program)

22-24 Eylül 2016 Bursa Kervansaray Termal – Convention Center – Bursa