Veteriner Biyokimya Hocaları

Bedii Şakir Toktay

Prof. Dr. Bedii Şakir Toktay

Ethem Ersoy

Prof. Dr. Ethem Ersoy

Kamuran Ertürk

Doç. Dr. Kamuran Ertürk

Nihat Baysu

Prof. Dr. Nihat Bayşu